І. Юридична клініка.

 Завдання юридичної клініки:

 • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок в галузі правової допомоги;
 • забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги;
 • формування правової культури громадян;
 • формування загальної правосвідомості у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості  і  людської гідності;
 • розширення співробітництва з вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями, в т.ч. міжнародними.

 

Напрями діяльності:

 • надання консультаційної правової допомоги, у тому числі але не виключно особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та/або районів проведення антитерористичної операції, та/або районів бойових дій, особам, які захищають територіальну цілісність та конституційний лад в Україні (військовослужбовцям, співробітникам правоохоронних органів, бійців добровольчих батальйонів та т.ін.) та їх сімей шляхом надання юридичних консультацій, складання правових документів, а також, за потребу, представництво інтересів клієнтів у суді, державних органах та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях;
 • ведення справ за дорученням громадян;
 • здійснення виїздів (відряджень) для надання безкоштовної правової допомоги;
 • проведення правороз’яснювальної роботи на підприємствах, в установах та організаціях області: читання лекція, виступи на правові теми, круглі столи тощо;
 • проведення правопросвітніх занять за програмою «Практичне право» (street law), в т.ч. для шкільної молоді, або певних категорій осіб;
 • моделювання, тобто розробка проектів правових документів загальнообов’язкового та локального рівня.

ІІ. Лабораторія психологічних досліджень ефективних і реабілітаційних програм

 Завдання лабораторії:

– дослідження соціальних процесів під час дії АТО в Україні;

– розробка реабілітаційних програм для учасників АТО, вимушених переселенців із зони АТО і людей з особливими потребами (інвалідів);

– моніторинг ситуації в Харкові в аспектах реабілітації та поліпшення умов перебування інвалідів-переселенців;

– дослідження факторів ризику формування адиктивної поведінки;

– залучення в «Клуб волонтерів Центру Актуальних Ініціатив» студентської молоді;

– залучення громадських організацій для партнерства;

– залучення міжнародних партнерів;

– координація діяльності з міськими, обласними та державними структурами.

 

Основні напрямки діяльності психологічної лабораторії.

 

 • Науково-дослідницький напрямок діяльності:

 - проведення дослідницько-аналітичної роботи з військовими особами з виявлення проблем зміни особистості після зони бойових дій.

– проведення дослідницько-аналітичної роботи з виявлення проблем та особистісних особливостей вимушених переселенців із зони АТО;

– створення і оновлення системи накопичення інформації (електронного банку даних) про особливості особистості до і після реабілітаційних програм;

– розробка психологічних основ інновацій в області змісту, форм і методів реабілітаційних програм для осіб із зони АТО та учасників бойових дій;

– узагальнення та впровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду психологічних служб (лабораторій) ВУЗів з метою вдосконалення діяльності та професійного розвитку фахівців психологічної лабораторії.

 • Практико-орієнтований напрям діяльності:

– безпосередньо робота і навчання студентів «Клубу волонтерів Центру Актуальних Ініціатив»;

– псіхореабілітація осіб, учасників АТО;

– робота з інвалідами-переселенцями і їх сім’ями, спрямована на забезпечення цілісної адаптації в умовах вимушеного переселення.

 

 • Прикладне напрямок орієнтований на підготовку психологічних кадрів, розробку програм підготовки та перепідготовки:

– проведення на базі психологічної служби навчальних практик (ознайомча, навчальна, виробнича, науково-дослідна) для студентів;

– залучення студентів та їх підготовка до волонтерської діяльності для роботи з вимушеними переселенцями в рамках програм лабораторії;

– розробка інформаційно-аналітичних матеріалів для психологічної підтримки населення України.

 

 • Пропагандистське і просвітницький напрям діяльності:

– проведення тематичних семінарів, занять для партнерів;

– відображення діяльності психологічної служби в засобах масової інформації;

– залучення активу вимушених переселенців в волонтерський рух Харкова для роботи у просвітницькій роботі серед інших вимушених переселенців.